2015 оны 4 сарын 2-ны өдөр ирсэн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: М27 шугамын 9-220 автобус офицерээр богино эргэсэн.Арга хэмжээ авч өгнө үү? Алтанцэцэг 99053934
Шийдвэрлэсэн байдал: 9-220 жолооч Б.Батхүүтэй холбогдоход сүүлийн реис нь дээр дугуй зуураад засварлуу орсон.Гомдол гаргагчруу залгаж гомдолыг барагдуулсан.