2015 оны 4 сарын 7-ны өдөр ирсэн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 9-230 мөнгө хураагч хэл амаар доромжилсон. Б.Батжаргал 96672722
Шийдвэрлэсэн байдал: 9-230 мөнгө хураагч Пүрэвтогтохтой холбогдоход өөр баазын автобуснаас шилжиж суусан.Мөнгөө төл гэсэн шаардлага тавьхад урд автобуснаас авчихсан гэж уурлаад байсан.Б.Батжаргалтай эргэж холбогдож учир байдлыг ойлгуулж гомдолгүй болгосон.Пүрэвтогтоход харьцаандаа анхаарч ажиллахыг сануулсан.