2015 оны 4 сарын 15-ны өдөр ирсэн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 10-001 Сансараас буцаж эргэсэн.Кондуктор нь мөнгөө буцааж авъя гэхэд өгөөгүй.Сүхбат 99702638
Шийдвэрлэсэн байдал: Мөнгө хураагчаар Э.Баярсайхан ажиллаж байсан.Гадаадын төлөөлөгч ирсэн шалтгаанаар төм зам,13-н уулзварыг хаасан тул хойд замаар тойрч явсан.Зорчигч суугаад олон буудал явсан тул тасалсан билетийг буцаахгүй гэж хэлсэн.