2015 оны 4 сарын 20-ны өдөр ирсэн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 9-217 хангамжаар богино эргэсэн. 95990727
Шийдвэрлэсэн байдал: 9-217 жолооч Ё.Ганбат мөнгө хураагч Д.Лхагвасүрэн нарт тус бүр 50500 төгрөгний акт тавьсан.