2015 оны 4 сарын 21-ний өдөр ирсэн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 4 сарын 20-нд М39 чиглэлийн автобус 8:45-д огцом тормоз гишгэж зааланд унасан.Гомдолтой
Шийдвэрлэсэн байдал: Өгсөн мэдээллийн дагуу шүүгээд автобус олдоогүй, өөрөө ирж жолоочоо таних шаардлагатайг хэлсэн.Үдээс хойш ирнэ гээд ирээгүй