2015 оны 4 сарын 22-ны өдөр ирсэн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 10-043 мөнгө хураагч нь билет таслахгүй байна.99156220
Шийдвэрлэсэн байдал: 10-043 мөнгө хураагч Н.Батбаярт 20000 төгрөгний акт тавигдаж сануулга өгсөн.