2015 оны 4 сарын 25-ны өдөр ирсэн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 9-225 жолооч буудалдаа гүйцэд орж зогсохгүй байна.Захиралын туслах Уянга. 99103979
Шийдвэрлэсэн байдал: 9-225 жолооч Б.Ганбаттай холбогдож буудалдаа гүйцэд орж зогсохыг анхааруулж сануулга өгсөн

Ирсэн санал хүсэлт: 9-106 жолооч шахаж орж ирээд аваар хийх шахлаа.Захирлын туслах Уянга 99103979
Шийдвэрлэсэн байдал: 9-106 жолооч Б.Өсөхбаяртай холбогдож анхаарал болгоомжтой явахыг сануулсан.