2015 оны 4 сарын 27-ны өдөр ирсэн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт:9-218 ботаникаар богино эргэсэн.
Шийдвэрлэсэн байдал: Жолооч Н.Бат-Эрдэнэ мөнгө хураагч Д.Цэцэгээ нарт тус бүр 50500 төгрөгний акт тавьсан

Ирсэн санал хүсэлт: 9-241 ботаникаар богино эргэсэн.
Шийдвэрлэсэн байдал: 9-241 жолооч Д.Батсүх, мөнгө хураагч Байгалмаа нарт тус бүр 50500 төгрөгний акт тавьсан