2015 оны 4 сарын 29-ний өдөр ирсэн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 9-107 Мөнгө хураагч зорчигчтой маргалдаад байхаар нь үйлчилгээний хүн ингэж болохгүй гэж хөндлөнгөөс шаардлага тавьхад чамд хамаагүй гэж хэлсэн.Арга хэмжээ авч хариу өг. 96005354
Шийдвэрлэсэн байдал: 9-107 Мөнгө хураагч Оюунгэрэлтэй холбогдож харьцаандаа анхаарч ажиллахыг анхааруулж сануулсан.Гомдол гаргачийн утаслуу буцаагаад залгахад утас андуурсан байна би тэгээгүй гэж хэлээд утасаа салгасан.