2015 оны 4 сарын 30-ны өдөр ирсэн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 10-038 10-н буудал дээр ирээд арынхаа автобусанд хүнээ шилжүүлсэн.95268686
Шийдвэрлэсэн байдал: Жолооч Ц.Амартөгөлдөртэй холбогдоход дугуйны хий гараад хүнээ шилжүүлсэн байсан.Гомдол гаргагчид тайлбарлаж хэлсэн.

Ирсэн санал хүсэлт: 9-228 жолооч утсаар яриад 5 шар дээр ирээд арынхаа автобусанд хүнээ шилжүүлсэн. 86932113
Шийдвэрлсэн байдал: Маслогүй болж хүнээ шилжүүлсэн байсан.Гомдол гаргагчтай мөнгө хураагч Ё.Дэлгэржаргалыг холбогдуулж уучлалт гуйлгасан.