2015 оны 5 сарын 2-ны өдөр ирсэн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 9-142 мөнгө хураагч харьцаа муутай байна.
Шийдвэрлэсэн байдал: Мөнгө хураагч О.Алтангэрэлд зан харилцаандаа анхаарч ажиллахыг анхааруулж сануулсан