2015 оны 5 сарын 8-ны өдөр ирсэн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 9-134 мөнгө хураагч харьцаа муутай байна.88079549
Шийдвэрлэсэн байдал: Мөнгө хураагч Ч.Энхжаргал ажиллаж байсан.Зан харьцаандаа анхаарч ажиллахыг санулсан.