2015 оны 5 сарын 13-ны өдөр ирсэн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 10-023 мөнгө хураагч Ц.Нямцэцэг зорчигчийг хэл амаар доромжилсон.
Шийдвэрлэсэн байдал: Мөнгө хураагч Ц.Нямцэцэгт харьцаандаа анхаарч ажиллахыг сануулсан гомдолыг шийдвэрлэсэн