2015 оны 5 сарын 18-ны өдөр ирсэн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 9-223 мөнгө хураагч М.Гэрэл харьцааны соёлгүй байна.99901326
Шийдвэрлэсэн байдал: 9-223 мөнгө хураагч М.Гэрэлд харьцаандаа анхаарч ажиллахыг сануулсан.