2015 оны 5 сарын 23-ны өдөр ирсэн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 9-225 жолооч М.Ариунболд буудлаас хөдлөхдөө хүүхэд унагасан.88825862
Шийдвэрлэсэн байдал: 9-225 жолооч М.Ариунболдод хөдөлгөөнд оролцохдоо болгоомжтой байхыг сануулсан.Гомдол гаргагчтай холбогдож гомдолгүй болгосон