2015 оны 5 сарын 27-ны өдөр ирсэн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 10-022 жолооч нь огцом тоормоз гишгээд унах шахлаа.99173836
Шийдвэрлэсэн байдал: Жолооч М.Ариунаатай холбогдоход урдуур жижиг тэрэг гэнэт орж ирсэн учир тормоз гишгэсэн.Зорчигчид тайлбарлаж хэлэхэд уурлаад байсан.