2015 оны 6 сарын 1-ний өдөр ирсэн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 9-124 жолооч Өлзийтайван офицер дээр хүнээ шилжүүлсэн.
Шийдвэрлэсэн байдал: Жолооч Өлзийтайвантай холбогдоход тормоз муу ажиллаж байсан тул хүнээ шилжүүлж, баазруу орж тормозоо янзлуулсан.