2015 оны 6 сарын 7-ны өдөр ирсэн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 9-209 мөнгө хураагч сайхан ааштай эгч байна.Дандаа ингэж үйлчилж байгаарай.Баярлалаа. 88120824
Шийдвэрлэсэн байдал: Мөнгө хураагч Т.Энхтуяад талархлыг дамжуулсан.