2015 оны 6 сарын 8-ны өдөр ирсэн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 9-241 Ургах наран хороолол ороогүй Академийн буудлаас эргэсэн.Болорсайхан 96647913
Шийдвэрлэсэн байдал: 9-241 жолооч Ш.Сандагцэрэн, мөнгө хураагч С.Энхнаран нарт богино эргэсэн шалтгаанаар тус бүрт 50500 төгрөгний акт тавьсан.