2015 оны 6 сарын 10-ны өдөр ирсэн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 9-122 баруун 4 замаар богино эргэсэн.
Шийдвэрлэсэн байдал: 9-122 жолооч С.Очирсүрэнтэй холбогдоход төв баазаас засвараа дуусгаад шууд баруун 4 замаас хүнээ ачсан байсан.