2015 оны 6 сарын 12-ны өдөр ирсэн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 9-133 зоорийн буудал дээрээс хүнээ шилжүүллээ. 95952280
Шийдвэрлэсэн байдал: 9-133 жолооч Сонинбаяртай холбогдоход ус халсан шалтгаанаар хүнээ шилжүүлсэн.Засварын хуудас шүүж үзэхэд засварт орж ирсэн байсан.