2015 оны 6 сарын 17-ны өдөр ирсэн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 9-112 жолооч, мөнгө хураагч харьцаа муутай байна.94128065 Энхтуяа
Шийдвэрлэсэн байдал: Жолооч Ё.Батчулуун, мөнгө хураагч На.Даваасүрэн нар ажиллаж байсан.Зан харьцаандаа анхаарч ажиллахыг сануулсан.