2015 оны 6 сарын 26-ний өдөр ирсэн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 9-176 тойрог дээрээс хүнээ шилжүүллээ.98114688 Эрдэнэжаргал
Шийдвэрлэсэн байдал: Автобус засварт орох шаардлагатай болсон тул хүнээ шилжүүлсэн байсан.Гомдол гаргагчид тайлбарлаж гомдолыг барагдуулсан.