2015 оны 7 сарын 1-ний өдөр ирсэн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 9-243 Улиастайн гүүрэн дээр 21:34 цагт хүнээ шилжүүлсэн. 96048828
Шийдвэрлэсэн байдал: 9-243 жолооч Р.Оюунцэцэгтэй холбогдоход түлш дууссан учир 9-146-д хүнээ шилжүүлсэн байсан.Гомдол гаргагчид тайлбарлаж гомдолыг барагдуулсан.