2015 оны 7 сарын 2-ны өдөр ирсэн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 9-182 мөнгө хураагч хэл амаар доромжилсон. Моломжамц 88802663
Шийдвэрлэсэн байдал: Мөнгө хураагч Э.Одгэрэлтэй холбогдож зан харилцаандаа анхаарч ажиллахыг сануулсан.Гомдол гаргагч согтуу хүн байсан.Автобусанд орж ирээд мөнгө хураагчыг доромжилж, зодсонооос болж маргалдсан.