2015 оны 7 сарын 5-ны өдөр ирсэн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 9-144 ботаникаас цааш явахгүй байна. 91679424
Шийдвэрлэсэн байдал: Жолоочоор А.Ариунболд ажиллаж байсан.Автобусны хий унаад зогссон.Хүнээ шилжүүлээд засварт орж ирсэн байсан.Гомдол гаргагчид мэдэгдсэн