2015 оны 7 сарын 8-ны өдөр ирсэн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 10-001 Мөнгө хураагч Л.Жавзансүрэн харьцаа муутай байна.
Шийдвэрлэсэн байдал: 10-001 Мөнгө хураагч Л.Жавзансүрэнг харьцаандаа анхаарч ажиллахыг сануулсан.