2015 оны 7 сарын 9-ний өдөр ирсэн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 7 сарын 8-нд М-27 чиглэлийн автобусанд Э.Дашзэвэг гэсэн иргэний үнэмлэх гээсэн тул олж өгнө үү! 99129135
Шийдвэрлэсэн байдал: Оройн буулт болон өглөөний гаралтан дээр М-27 автобусанд тус үнэмлэхийг хайсан боловч олдоогүй.Хүсэлт гаргагчид мэдэгдсэн.