2015 оны 7 сарын 14-ний өдөр ирсэн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 9-180 автобус буудал болгон дээр 5 минут зогсоод явахгүй байна.Мөнгө хураагч хэл амаар доромжилсон. Буянбаатар 99815402
Шийдвэрлэсэн байдал: Жолооч О.Ууганбаатар мөнгө хураагч М.Нансалмаа нартай холбогдож зан харилцаандаа анхаарч ажиллахыг сануулсан. Автобус график цагаараа явж явсан байсан.