2015 оны 7 сарын 16-ны өдөр ирсэн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 9-176 мөнгө хураагч хэл амаар доромжиллоо. 88181835
Шийдвэрлэсэн байдал: 9-176 мөнгө хураагчтай холбогдоход жолоочтой маргалдсан байсан.Жолооч н.Баттулгад зан харилцаандаа анхаарч ажиллахыг сануулсан.