2015 оны 7 сарын 22-ны өдөр ирсэн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 9-176 андуудын буудал дээр 20 минут зогссон.Мөнгө хураагч загнаж хэл амаар доромжилсон. 89842882
Шийдвэрлэсэн байдал: Мөнгө хураагч Л.Алтанцэцэгт зан харилцаандаа анхаарч ажиллахыг сануулсан.Станц шүүж үзэхэд тухайн цагт 4 замаас 25-р эмийн сан хүртэл 8 минут явсан байсан.