2015 оны 7 сарын 27-ны өдөр ирсэн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 9-126 мөнгө хураагч харилцааны ёс суртахуунгүй хэл амаар доромжилсон. 96095305
Шийдвэрлэсэн байдал: 9-126 мөнгө хураагчтай холбогдоход зорчигч эхэлж мөнгө хураагчыг хэл амаар доромжилсон байсан.Мөнгө хураагчид харилцаандаа анхаарч ажиллахыг анхааруулж сануулсан.