2015 оны 8 сарын 1-ний өдөр ирсэн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: М17-н автобус өглөө орой явахгүй байна.Өндөр настны цахим уншихгүй байна.88209738
Шийдвэрлэсэн байдал: Хэсгийн даргад мэдэгдэж анхаарч ажиллахыг сануулсан.