2015 оны 8 сарын 4-ний өдөр ирсэн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 9-148 автобус талбайн буудал дээр хол очиж зогссон.Хэлэхээр жолооч, мөнгө хураагч нь уурлаад байсан.Гомдолтой. Энхээ 96063516
Шийдвэрлэсэн байдал: Жолооч Г.Цэрэндорж , мөнгө хураагч И.Гэрэлцэцэг нар ажиллаж байсан.Жолоочтой холбогдоход буудал дээр автобус ихтэй зогсох зай байхгүй байсан тул урд талд нь зогссон, карманд орж зогссон.Зорчигчид тайлбарлаж хэлэхэд уурлаад байсан гэсэн байна.Гомдол гаргагчид тайлбарлаж хэлсэн.