2015 оны 8 сарын 6-ны өдөр ирсэн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 9-212 мөнгө хураагч зорчигчыг хэл амаар доромжилсон. 95360006
Шийдвэрлэсэн байдал: Мөнгө хураагч А.Оюунд харьцаандаа анхаарч ажиллахыг анхааруулж,сануулсан.