2015 оны 8 сарын 13-ны өдөр ирсэн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 9-162 групт байдаг хүн смарт карт уншуулж байхад явуулахгүй хэл амаар доромжилсон. 89191319

Шийдвэрлэсэн байдал: Жолооч Г.Анхжаргалтай холбогдож зан харилцаандаа анхаарч ажиллахыг сануулсан.Уншуулсан карт нь өндөр настан гэж гарсан тул шаардлага тавьсан байсан.