2015 оны 8 сарын 16-ны өдөр ирсэн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: Тахилтын автобус 5 шараас цаашаа явахгүй байна.Шугамандаа бүтэн явж баймаар байна. 88262984, 89178054
Шийдвэрлэсэн байдал: Маршрут богино реистэй болж 5 шар хүртэл явж байгааг тайлбарлаж хэлсэн.