2015 оны 8 сарын 19-ний өдөр ирсэн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 9-107 жолооч цагаараа явна гээд хэл амаар доромжилсон. 89151124
Шийдвэрлэсэн байдал: 9-107 жолооч Баярсайхантай холбогдож харьцаандаа анхаарч ажиллахыг сануулсан