2015 оны 9 сарын 2-ны өдөр ирсэн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: Шархадны эцэс дээр цэцэрлэгийн үүд хааж автобуснууд зогсоод байна. 99093350
Шийдвэрлэсэн байдал: Хэсгийн дарга М.Анхбаярт мэдэгдэж автобуснуудыг холдуулсан