2015 оны 9 сарын 5-ны өдөр ирсэн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: Тахилтын автобус явахгүй байна. 99393658
Шийдвэрлэсэн байдал: Бригадын даргад мэдэгдэж оройн буулт хүртэл цаг сунгаж ажиллахыг анхааруулж сануулсан.