2015 оны 9 сарын 18-ны өдөр ирсэн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: Ч47 чиглэлийн автобус Тэнгисийн буудал дээр ирэхгүй байна. 88135476
Шийдвэрлэсэн байдал: Бригадын даргатай холбогдоход Гэсэрийн уулзвар дээр түр хугацаагаар зам хаасан байсан.Гомдол гаргагчид тайлбарлаж хэлсэн