2016 оны 8-р сарын 13-ны өдөр ирсэн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 9-145 техникийн захын урд 2-р эгнээгээр явсан.Аваар хийх шахлаа. Гомдол гаргасан: 99030458
Шийдвэрлэсэн байдал: Жолооч Ц.Батзул ажиллаж байсан.Жолоочид анхааруулга сануулга өгсөн.