2016 оны 8-р сарын 15-ны өдөр ирсэн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 9-118 жолооч харьцаа муутай , хэл амаар доромжилсон. 99293947
Шийдвэрлэсэн байдал: Жолооч Б.Эрдэнэбулган ажиллаж байсан. Анхааруулга сануулга өгсөн.Буудалгүй газар зорчигч бууна гэж жолоочыг загнасан байсанаас маргаан гарсан.