2016 оны 8-р сарын 19-ний өдөр ирсэн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 9-220 автобусны жолооч огцом тормос гишгэж зааланд явсан хүүхэд унаж бэртсэн. Гомдолтой. Гомдол гаргасан: Оюунбилэг 88404520
Шийдвэрлэсэн байдал: Жолооч Б.Эрдэнэдаваа ажиллаж байсан ба жолооч гомдол гаргагчтай холбогдож гомдолыг барагдуулахаар болсон.