2016 оны 9-р сарын 3-ны өдөр ирсэн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 9-131 жолооч хөгжимөө чанга тавиад хурдтай давхиж яваад байна.Шаардлага тавихад хүлээж авахгүй байна. 11321490
Шийдвэрлэсэн байдал: Жолооч Х.Ням-Осор ажиллаж байсан.Жолоочид анхааруулга сануулга өгч, 10000 төгрөгний акт тавигдсан.