2016 оны 9-р сарын 7-ны өдөр ирсэн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: Ч-13 чиглэлийн автобус ирэхгүй байна.Эхний автобус 7.20-д ирлээ. 99895256
Шийдвэрлэсэн байдал: Смартаар шүүхэд 6.45, 6.55, 7.10, 7.15 цагуудад автобус тахилтын эцсээс шугамандаа орж ажиллаж байсан.