2016 оны 10-р сарын 20-ны өдөр ирсэн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 9-137 дүүргийн буудал дээрээс хүнээ авахгүй явлаа.
Шийдвэрлэсэн байдал: Жолооч Г.Батгэрэл ажиллаж байсан.Жолоочтой холбогдож анхааруулга өгсөн.