2016 оны 10-р сарын 25-ны өдөр ирсэн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 9-233 хурдтай яваж байна. 11321490
Шийдвэрлэсэн байдал: 9-233 жолооч П.Чулуунпүрэвт хурдаа тааруулж, анхаарал болгоомжтой явахыг сануулсан.