2016 оны 11 сарын 03-ны өдөр ирсэн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 9-246 автобус эгнээ байр буруу эзлээд машин сүлжиж яваад байна.
Шийдвэрлэсэн байдал: 9-246 жолооч М.Лхагвасүрэнд анхаарал болгоомжтой явахыг анхааруулж сануулсан.