2016 оны 11 сарын 05-ний өдөр ирсэн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 9-168 жолооч кабинд тамхи татаад байна. Гомдол гаргасан: Хотын тээврийн газар
Шийдвэрлэсэн байдал: 9-168 жолооч Н.Цогтсайхантай холбогдоход кабиндаа тамхи татсан байсан.Жолоочид 50000 төгрөгний акт тавигдсан.